Çerez Örnek
canlı destek

Müdürün Mesajı

Sevgili Gençler,

Moda ve Tasarım Yüksekokulumuz 2011 yılında kurulmuş, 26.02.2018 tarihinde ise aktif olarak çalışmalarına başlamıştır. Moda ve Tasarım Yüksekokulu bünyesinde açılan Moda Tasarımı Bölümü’nde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Moda ve Tasarım Yüksekokulu olarak, Ege Üniversitesinin temel hedefleri olan;

- Araştırma Üniversitesi Hedefli

- Eğitim Öğretimde Kalite Öncelikli

- Öğrenci Odaklılık

ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Don Norman’ın ifadesiyle, “Yapay olan her şey tasarımdır”, “Tasarımı, biçimler yaratma pratiği ve etkinliği” olarak yorumlayan John Heskett ise tasarımın değerini, “Tasarım insanı insan yapan temel, ayırt edici niteliklerden biridir; insan yaşamının kalitesini belirleyen olmazsa olmazlardandır” olarak vurgular. İnsanın yaşamına yardımcı olması ve onu geliştirerek düzenlemesi amacıyla gerçekleştirilen soyut ve somut eylemler süreci olarak “Tasarım”; kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları doğrultusunda işlevsel ve estetik taleplerini karşılayacak şekilde ortaya koyulan çözümlerdir.

Hayatın her aşamasında önemli yer tutan tasarım, birden çok disiplinin uyumla, ortak çalışmasını gerektirir. Yaşadığımız evden, aldığımız hizmetlerden kullandığımız her objeye, giyim eşyasına kadar ürün ve hizmetlerin yüksek katma değerlerle satılabilmesini sağlayan; hedef tüketici kitlesine uygun gerçekleştirilmiş doğru bileşenlere sahip ürün, hizmet ve süreçlerin tasarımlarıdır.

Moda tasarımı, yeni bir yüzyılın eşiğinde baş döndürücü hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimlerden doğmuş çok disiplinli bir uzmanlık alanıdır. Modanın sanat, fen ve sosyal bilimler alanlarının işbirliğiyle yücelen çok disiplinli bir çalışma alanı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların hayal güçlerini somutlaştıracağı bir alan olarak karşımıza çıkan moda; teknoloji ile birleşip, psikoloji alanından da destek alarak kitleleri peşinden sürükleyebilen güçlü disiplinlerden biri haline gelmiştir.

Moda ve Tasarım Yüksekokulumuzda eğitimimizin en iyi şekilde uygulamalı gerçekleştirilebilmesi için; temel sanat eğitimi atölyesi, 2B ve 3B bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının yer aldığı bilgisayar destekli tasarım atölyesi, 2B ve 3B bilgisayar destekli giysi kalıbı hazırlama ve model geliştirme programlarının yer aldığı bilgisayar destekli kalıp tasarım atölyesi, moda tasarım stüdyosu dersleri için prova mankenleriyle çalışılabilecek drapaj atölyesi, giysi üretimi için dikim atölyesi, giysi kalıpları için kalıp hazırlama atölyesi, bilgisayar destekli nakış atölyesi, el sanatlarına yönelik çalışmalar için süsleme atölyesi ve gerçekleştirilen tasarımların görselleştirilebilmesi için ileri teknolojilerle donatılmış fotoğrafçılık stüdyosu bulunmaktadır.

Okulumuzda; modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, hedef kitleyi doğru analiz edebilen, hedef kitleye uygun ürün ve hizmetlere yönelik “ticari koleksiyon hazırlama” yetenekleriyle donatılmış, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, moda tasarımı ilkelerini ve yöntemlerini kavramış, dokuma ve örme yüzey tasarımı, desen tasarımı, baskı ve nakış tasarımı, giysi ve aksesuar tasarımı dallarında estetik, teknik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar ortaya koyabilen ve somut projelere dönüştürebilecek yetkinliklerin kazandırılmasıyla tasarladıklarını üretebilen moda tasarımcıları yetiştirmek hedeflerimiz arasında önde gelmektedir.

Hepimiz ortak bir gezegende yaşıyoruz. Sevgili dünyamızın eşsizliğinin, yaşadığımız çevrenin kıymetinin, insan olmanın bizlere yüklediği misyonun farkındalığıyla; öğrencilerimizi yetiştirirken; “Tasarım Odaklı Düşünme”, “İnsan Merkezli Tasarım”, “Sürdürülebilir Tasarım”, “Çevre ve Doğa Bilinci ile Hareket” ile “Mesleki Etik” ilkelerini eğitimlerimizin odağına almaya özen gösteriyoruz.

Bütün bu amaç ve hedefleri gerçekleştirirken, üniversite–sanayi işbirliği çerçevesinde, moda ve hazır giyim ile ilgili sektörleri hedef alan mesleki etkinlikler gerçekleştirip, bu çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlanması da Moda Tasarımı Bölümü’müzün öncelikleri arasındadır.

Moda ve Tasarım Yüksekokulu’muzda “Endüstri Tümleşikli Eğitim-Öğretim Modeli” adını verdiğimiz eğitim ve öğretim modelini uyguluyoruz. “Endüstri Tümleşikli Eğitim-Öğretim Modeli” kapsamında çok önem verdiğimiz üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir göstergesi olarak 7. yarıyılımız tümüyle “İşyeri Eğitimi” olarak eğitim planlarımızda yer almaktadır. Bu eğitim-öğretim modeli siz sevgili öğrencilerimizin öğrenim hayatları boyunca moda sektörüne yakın olmalarının yanı sıra sektöre tam anlamıyla entegre olmalarını da sağlayacaktır. 

Sevgili öğrencilerimiz sizleri; modaya yön verecek, pazarda rekabet gücü yüksek tasarımlarla, başarılı ticari koleksiyonlar geliştirebilen güçlü moda tasarımcıları olarak geleceğe hazırlarken, aynı zamanda ülkesine ve dünyamıza faydalı sosyal sorumluluk bilinci yüksek gençler olacağınıza inancımız tamdır.

Moda ve Tasarım Yüksekokulumuz adına hepinize sevgilerimle.

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ