Çerez Örnek

Endüstriyel Tasarım Bölümü


Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı

Endüstriyel Tasarım Bölümü, ürün, görsel, mekansal tasarım ile ilgili tasarım alanlarında hem pratik uzmanlık hem de teorik derinlik ile donatılmış önde gelen endüstriyel tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlar.

Endüstriyel tasarım, kullanıcıya, üreticiye, topluluğa ve çevreye fayda sağlamak amacıyla ürünlerin, hizmetlerin, sistemlerin ve deneyimlerin işlevini, kullanılabilirliğini, değerini ve görünümünü iyileştiren ürünler yaratan profesyonel bir disiplindir. Endüstriyel tasarım eğitimi, öğrencileri tüketim ve eğlence ürünleri, işlevsel ve endüstriyel ürünler, tıbbi ve bilgisayar ekipmanları, ulaşım ve ortamlar ile kullanıcı deneyimi ve arayüzleri dahil olmak üzere sistemler ve somut eserler tasarlamaya hazırlar. Hem genel kültür açısından hem de uzman olarak endüstriyel tasarımcılar, kısmen sanatçı, kısmen girişimci ve kısmen mühendis olma eğilimindedir.

Endüstriyel ürün tasarımında tüketicilere yönelik yenilikçi, estetik, yaratıcı, işlevselliği, pazarlanabilirliği ve rekabet gücü yüksek, ergonomik, günümüz teknolojisine uygun ürünlerin tasarlanması amaçlanmaktadır. Günümüz serbest rekabet koşullarında işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için tüketici talebi yaratmalarını sağlayan en önemli unsurlardan biri tasarımdır. Ekonomik sistemi oluşturan işletmelerin %90’ınından fazlasının KOBİ olduğu göz önüne alınırsa, küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından farklılaşma ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için endüstri ürünlerinde tasarım en önemli kriterlerden biri haline gelmektedir. Ancak burada önemli olan bir nokta da yapılacak tasarımların sürdürülebilir olması ve yasal açıdan koruma altına alınmasıdır. Bütün bunlar dikkate alındığında, endüstriyel tasarım son yıllarda hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimler sonucu giderek önem kazanan uzmanlık alanlarından birisini oluşturmaktadır.

İnsanların hayal güçlerinin somuta dönüştürülmesinde çok önemli bir yere sahip olan ürün tasarımı, günümüz gelişen teknolojisi ile birleşerek kitleleri ardından sürükleyebilen disiplinlerden biri haline gelmiştir. Geçmişten beri önemini ve ayrıcalığını koruyan ürün tasarımı, günümüzde teknolojinin de etkisi ile hızla endüstri ürünlerine dönüşmeye başlamıştır. Durum böyle olunca da endüstriyel tasarım eğitimi giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sektörün bu ihtiyaçları göz önüne alındığında da ürün tasarımı konusunda akademik eğitimin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci alınması planlanan “Endüstriyel Tasarım Bölümü”nde endüstri ürünlerinin tasarlanmasında modaya yön verebilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, hedef kitleyi analiz edebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, tasarımın önemini kavramış, ürün tasarımı, hizmet tasarımı, süreç tasarımı, aksesuar tasarımı, ambalaj tasarımı ve ilgili alanlarda teknik, estetik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilen ve üretebilen endüstriyel ürün tasarımcıları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yetiştirilen öğrencilerin endüstri ürünlerinin tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmalarını uygulanabilir somut projelere dönüştürebilecek şekilde hazırlamalarının sağlanması da bölümün temel hedefleri arasındadır.

Endüstriyel Tasarım Bölümünün en büyük özelliklerinden birisi, moda faktörünün güçlü etkisi ile verilen tasarım eğitiminin bütün sektörlerde kullanılabilmesidir. Bu nedenle, bölüm mezunları, otomotiv, beyaz eşya, cam, porselen, seramik, süs eşyaları, ayakkabı, giyim, mobilya, sahne tasarımı, takı, mekân ve ambalaj tasarımı, pazarlama sektörü ve ilişkili birçok sektörde çalışabilmektedir. Özellikle işletmelerin tasarım, ürün geliştirme, araştırma ve geliştirme ile pazarlama bölümleri, bölüm mezunlarının temel istihdam edildikleri birimler olmaktadır. Mezunlar ayrıca iç mimarlık işletmeleri, dekorasyon işletmeleri, Ar-Ge işletmelerinde de çalışabilecekleri gibi, kendi tasarım atölyelerini kurabilir ve işletmelere danışmanlık hizmetleri de verebilirler.

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde yetiştirilecek öğrencilerin, ürün tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve sunumu gibi alanlardaki yeteneklerinin geliştirilmesinin yanında marka yönetimi ve pazarlaması, girişimcilik, müşteri ilişkileri gibi alanlarda da bilgilendirilmeleri sağlanarak, yaratıcılıkları ve yeteneklerinin arttırılması, proje hazırlama, sunma ve ekip çalışmalarının güçlendirilmesinin sağlanması, böylece ilgili birçok sektördeki birçok alanda istihdam edilmelerine olanak sağlayacak kalitede bilgi ile donatılmış olmaları amaçlanmaktadır.

“Endüstriyel Tasarım Bölümü”mümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren bölümlerin ders programları, ilgili sivil toplum örgütleri ve sektör üyelerinin talepleri ve önerilerinin ortaklaşa değerlendirilmesi ile eğitim–öğretim programımız oluşturulmuştur. Bu da bölüm mezunlarına ilgilendikleri sektörlerde istihdam edilme ve başarılı olma konusunda avantaj sağlamaktadır.

Programın yürütülebilmesi için 5 adet atölye, 1 adet laboratuvar, 2 adet derslik, 5 adet öğretim üyesi bürosu, 2 adet idari büro tahsis edilmiştir. Ayrıca yüksekokulda ortak kullanıma açık 1 adet konferans salonu, sergi salonu ve fuaye alanı yer almaktadır. Okulumuzda Endüstriyel Tasarım Bölümü için toplamda 1.192 m2’lik kullanım alanı mevcuttur. Üniversitemizin İzmir’de yer alması programda eğitim görecek öğrenciler için ayrı bir avantajdır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ