Çerez Örnek

Moda ve Tasarım Program Çıktıları

1 Moda tasarımının tarihsel gelişim sürecini yorumlayabilme, moda tasarımı ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2 Hazır giyim sektöründe modaya yön verebilecek renk, desen, kumaş, aksesuar uyumunu sahip nitelikli ve özgün nitelikte tasarımlarla ticari koleksiyonları oluşturma
3 Ekip oluşturma ve çalıştırmada bilinç ve sorumluluk sahibi olabilme, inisiyatif sahibi, yönetici ve organizasyon özelliklerini kullanabilme becerisi
4 Moda tasarım için gerekli alet, ekipman ve makineleri tanıma ve kullanabilme, makine ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme becerisi
5 Moda tasarım için gerekli bilgisayar paket programları öğrenebilme ve kullanabilme becerisi
6 Moda ve hazır giyim sektöründe kalite yeterlikleri ve standartları bilme ve uygulayabilme becerisi
7 Marka yaratma ve pazarlama sürecini yönetebilme becerisi, hedef kitleyi analiz edebilme, müşteri ilişkilerini yönetebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi
8 Malzeme ve üretim tekniklerini bilebilme, dokuma–örme yüzey, desen, baskı, giysi ve aksesuar tasarımı alanlarında teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilme
9 Hayat boyu öğrenme prensibi ile alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, iş başvurularında kişisel tanıtım dosyası oluşturma ve sunma, etkinlik düzenleme, araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme becerisi
10 Moda tasarımcısının mesleki hakları, sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilme, bağımsız karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı net ifade edebilme

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ