EGE ÜNİVERSİTESİ

Moda ve Tasarım Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu:
 
Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN
 
Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ
 
Öğr.Gör.Dr. Serkan BOZ
 
Dr.Öğr.Üyesi Cihat Okan ARIKAN
 
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
 
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk DEMİRCİ
 
Leyla SARISALTIK (Raportör)