Çerez Örnek
canlı destek

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun olanlar yeni ürün geliştirmeye açık tüm alanlarda ve endüstrinin tüm sektörlerinde istihdam edilebilmekte, ayrıca kendi ürünlerini tasarladıkları özel girişimlerde de bulunabilmektedirler. Bu kapsamda mezunlar, endüstri ürünleri tasarım ofisleri, endüstriyel ürün üretimi yapan şirketler, ürün geliştirme süreci kapsamında tüm sektörler, devlet kurumları, akademik kurumlar ve araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler.
 
Bölümün en büyük özelliklerinden birisi, modanın da etkisi ile verilen tasarım eğitiminin bütün sektörlerde kullanılabilmesidir. Bu nedenle, bölüm mezunları, ayakkabı, giyim, mobilya, sahne tasarımı, otomotiv, beyaz eşya, cam, porselen, seramik, süs eşyaları, takı, mekân, kostüm ve ambalaj tasarımı, pazarlama sektörü ve benzeri birçok sektörde çalışabilmektedir. Özellikle işletmelerin tasarım, ürün geliştirme, araştırma ve geliştirme ile pazarlama bölümleri, bölüm mezunlarının temel istihdam edildikleri birimler olmaktadır. Mezunlar ayrıca iç mimarlık işletmeleri, dekorasyon işletmeleri, Ar-Ge işletmelerinde de çalışabilecekleri gibi, kendi tasarım atölyelerini kurabilir ve işletmelere danışmanlık hizmetleri de verebilirler.
 
Günümüz küreselleşen dünyasında moda ile iç içe geçen endüstriyel tasarım, tüketicilerin gerek özel gerek iş hayatlarında ihtiyaç ve isteklerine ve modaya yönelik endüstriyel ürünlerin tasarımını içermektedir. Endüstriyel tasarım; bir ürünün, o ürünün parçasının veya ürün üzerinde yer alan bir süslemenin; şekil, biçim, renk, doku, içerik, boyut, malzeme, esneklik, ergonomiklik gibi manuel veya teknolojik olarak bir bütün şeklinde oluşturulmasıdır. Tasarım, ürünün bütünü, bir bölümü veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, boyut, biçim, renk, malzeme, doku gibi özelliklerini oluştururken, ürün; bilgisayar programlarının dışında, endüstriyel olarak veya manuel şekilde üretilen somut bir ürün veya hizmeti ve birleşimlerini, ürün veya hizmeti oluşturan parçaları, ambalajları, sunumları, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri gibi kavramları ifade etmektedir.

Endüstriyel Tasarım Bölümü, geçmişten günümüze değişen tüketici tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda manuel veya teknolojiyi kullanmak sureti ile endüstri ürünlerini veya hizmetlerini tasarlamaya yönelik, öğrencilerin bakış açılarının, yeteneklerinin, öngörülerinin ve yaratıcılıklarının arttırılmasını sağlayan bir eğitim vermektedir. Geçmişte endüstriyel ürün tasarımı daha çok ihtiyacı karşılamaya yönelikken, günümüzün gelişen teknolojisi ve artan küresel rekabet karşısında, endüstri ürünlerinin tasarımında moda ve tasarım ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle günümüzde moda ve tasarım kavramları tamamen iç içe geçmiş durumdadır.

Daha önce de belirtildiği gibi bölümün en büyük özelliklerinden birisi, modanın da etkisi ile verilen tasarım eğitiminin bütün sektörlere uyarlanabilmesidir. Bu nedenle, bölüm mezunlarının çalışabilecekleri sektörler, ayakkabıdan giyim tasarımına, mobilyadan mekân tasarımına, sahneden kostüm tasarımına, otomotivden beyaz eşya tasarımına, cam ve porselenden, seramik tasarımına, süs eşyalarından takı tasarımına, ambalaj tasarımından pazarlamaya kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Mezunlar, özellikle işletmelerin tasarım, araştırma ve geliştirme, ürün geliştirme ile pazarlama bölümlerinde istihdam edilmektedirler. Endüstriyel Tasarım mezunları ayrıca kendi tasarım atölyelerini kurabilir ve işletmelere danışmanlık hizmetleri de verebilirler.

Endüstriyel ürün tasarımında tüketicilere yönelik yenilikçi, estetik, yaratıcı, işlevselliği, pazarlanabilirliği ve rekabet gücü yüksek, ergonomik, günümüz teknolojisine uygun ürünlerin tasarlanması amaçlanmaktadır. Günümüz serbest rekabet koşullarında işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için tüketici talebi yaratmalarını sağlayan en önemli unsurlardan biri tasarımdır. Ekonomik sistemi oluşturan işletmelerin %90’ınından fazlasının KOBİ olduğu göz önüne alınırsa, küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından farklılaşma ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için endüstri ürünlerinde tasarım en önemli kriterlerden biri haline gelmektedir. Ancak burada önemli olan bir nokta da yapılacak tasarımların sürdürülebilir olması ve yasal açıdan koruma altına alınmasıdır. Bütün bunlar dikkate alındığında, endüstriyel tasarım son yıllarda hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimler sonucu giderek önem kazanan uzmanlık alanlarından birisini oluşturmaktadır.

İnsanların hayal güçlerinin somuta dönüştürülmesinde çok önemli bir yere sahip olan ürün tasarımı, günümüz gelişen teknolojisi ile birleşerek kitleleri ardından sürükleyebilen disiplinlerden biri haline gelmiştir. Geçmişten beri önemini ve ayrıcalığını koruyan ürün tasarımı, günümüzde teknolojinin de etkisi ile hızla endüstri ürünlerine dönüşmeye başlamıştır. Durum böyle olunca da endüstriyel tasarım eğitimi giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sektörün bu ihtiyaçları göz önüne alındığında da ürün tasarımı konusunda akademik eğitimin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci alınması planlanan Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde endüstri ürünlerinin tasarlanmasında modaya yön verebilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, hedef kitleyi analiz edebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, tasarımın önemini kavramış, ürün tasarımı, hizmet tasarımı, süreç tasarımı, aksesuar tasarımı, ambalaj tasarımı dallarında teknik estetik bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilen ve üretebilen ürün tasarımcıları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yetiştirilen öğrencilerin endüstri ürünlerinin tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmalarını uygulanabilir somut projelere dönüştürebilecek şekilde hazırlamalarının sağlanması da bölümün temel hedefleri arasındadır.

Açılması önerilen Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde yetiştirilecek öğrencilerin, ürün tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve sunumu gibi alanlardaki yeteneklerinin geliştirilmesinin yanında marka yönetimi ve pazarlaması, girişimcilik, müşteri ilişkileri gibi alanlarda da bilgilendirilmeleri sağlanarak, yaratıcılıkları ve yeteneklerinin arttırılması, proje hazırlama, sunma ve ekip çalışmalarının güçlendirilmesinin sağlanması, böylece ilgili birçok sektördeki birçok alanda istihdam edilmelerine olanak sağlayacak kalitede bilgi ile donatılmış olmaları amaçlanmaktadır. Önerilen bölümde, benzer bölüme sahip üniversiteler ve bölümler ile iletişim içerisinde olmak ve bunlarla rekâbet edebilmek de önem taşımaktadır. Bütün bu amaç ve hedefleri gerçekleştirirken, Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde, ihtiyaçların ve modanın yönlendirmesi ile tasarıma yönelik mezunların daha fazla istihdam sağlayabileceği sektörleri hedef alan mesleki faaliyetler gerçekleştirip, bu çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlanması bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır.

Önerilen “Endüstriyel Tasarım Bölümü”nde ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren bölümlerin ders programları, ilgili sivil toplum örgütleri ve sektör üyelerinin talepleri ve önerilerinin ortaklaşa değerlendirilmesi ile eğitim–öğretim programı oluşturulmuştur. Bu da bölüm mezunlarına ilgilendikleri sektörlerde istihdam edilme ve başarılı olma konusunda avantajı sağlamaktadır. Ayrıca üniversitemizin İzmir’de yer alması programda eğitim görecek öğrenciler için ayrı bir avantaj olarak sayılabilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ