Çerez Örnek

Moda Giyim Tasarımı Ana Bilim Dalı

MODA TASARIM BÖLÜMÜ MODA GİYİM TASARIMI ANABİLİM DALI

Moda tasarımı, son yıllarda hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimlerden doğmuş bir uzmanlık konusudur. İnsanların hayal güçlerini somutlaştıracağı bir alan olan moda, teknoloji ile birleşerek kitleleri sürükleyebilen disiplinlerden biri haline gelmiştir. Moda Tasarımı Bölümümüzde; modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, hedef kitleyi analiz edebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, moda tasarımını kavramış; dokuma yüzey tasarımı, örme yüzey tasarımı, baskı tasarımı, giysi tasarımı, aksesuar tasarımı dallarında, teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilen ve üretebilen moda tasarımcıları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yetiştirilen öğrencilerin moda tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmalarını uygulanabilir somut projelere dönüştürebilecek şekilde hazırlamalarının sağlanması da programın temel hedefleri arasındadır.

Moda Tasarımı Bölümümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren bölümlerin ders programlarının, ilgili sivil toplum örgütlerinin ve sektör üyelerinin taleplerinin ve önerilerinin sentezi sonucunda ortaya konulmuş olan bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Eğitim planımızda; tasarımla ilgili teorik ve uygulamalı dersler ve tasarım atölyesi çalışmaları, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu bilgisayar destekli tasarım dersleri, yaratıcı çalışmaların uygulamaya çevrilmesi alanında; lif ve kumaş bilgisi ile giysi üretimi alanında verilen dersler, marka yönetimi ve pazarlama, ergonomi ve sürdürülebilirlik gibi güncel ve ticari bir başarı vizyonu elde etme alanında çeşitli dersler yer almaktadır. Bunun yanında eğitim planında yer alan 6. Yarıyılın sonunda yapılan staj ve 7. Yarıyılı kapsayan “İşletmede Mesleki Eğitim” ile öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini sektörde uygulama olanakları bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz bünyesinde, bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının yer aldığı bilgisayar destekli tasarım atölyesi, moda tasarım stüdyosu derslerinin yürütüldüğü prova mankenleri bulunan drapaj atölyesi, giysi üretiminin gerçekleştirildiği dikim atölyesi, giysi kalıplarının hazırlandığı kalıp hazırlama atölyesi, temel sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği temel sanat atölyesi ve fotoğrafçılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fotoğraf stüdyosu bulunmaktadır.

Moda Tasarımı Bölümü mezunlarımız, hazır giyim işletmelerinin tasarım, ürün geliştirme, modelhane, ihracat, pazarlama, marka yönetimi ve müşteri ilişkileri bölümlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın istedikleri takdirde bireysel girişimleri ile kendi işyerlerini açarak markalarını yaratıp, Türkiye’de ve dünyada birçok başarıya imza atacakları konusunda da inancımız sonsuzdur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ