Çerez Örnek
canlı destek

Moda Tasarımı ve Yönetimi Yüksek Lisans Eğitim Planı

Moda Tasarımı ve Yönetimi Yüksek Lisans Ders İçeriklerine ulaşmak için tıklayınız...

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MODA TASARIMI ANABİLİM DALI / MODA TASARIMI VE YÖNETİMİ PROGRAMI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
2020-2021 GÜZ VE BAHAR YARIYILI
             
Ders Kodu DERSİN TÜRKÇE ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI Yerel Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü  
1. YARIYIL (GÜZ)  
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Scientific Research Methods and Ethics (E)  3 6 Z Prof.Dr. Ziynet Öndoğan
      #### #####    
  SEÇMELİ DERS GRUBU GÜZ          
9234015012019 Moda Tasarım Kuramları Principles of Fashion Design  3 8 S Prof.Dr. Ziynet Öndoğan
9234015032019 Moda Koleksiyonu Hazırlama ve Yönetimi Fashion Collection Preparation and Management  3 8 S Prof.Dr. Ziynet Öndoğan
9234015052019 Moda Trend Analizi  Fashion Trend Analysis 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurtoğlu Necef
9234015072019 Sürdürülebilir Moda Sustainable Fashion 3 8 S Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (13.07.2020 ABD kurul kararı ile Prof.Dr.Önder Yücel'den geçti)
9234015092019 Giysiyi Vücuda Uyumlama Sürecinde İleri Kalıp Teknikleri Advanced Pattern Techniques in the Process of Fitting  3 8 S Dr.Öğr.Üyesi Arzu Kılıç
9234015152019 Tasarımda İş Planı Hazırlama Preparation of Business Plan for Fashion Design  3 8 S Prof.Dr. Önder YÜCEL (13.07.2020 ABD kurul kararı ile Ziynet Hoca'dan geçti)
9234015192019 Hazır Giyimde Modern Üretim Sistemleri Modern Production Systems in Apparel Industries 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Serkan Boz
9234015212019 Moda Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar Contemporary Approaches in Fashion Design  3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurtoğlu Necef
  Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı I Computer Aided Pattern Design I  3 8 S Dr.Öğr.Üyesi Arzu Kılıç
  Moda Tasarımında Grafik Tasarım Stüdyosu I Graphic Design Studio in Fashion Design I 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Cihat Okan Arıkan
  Modada Küresel Marka Stratejileri Global Brand Strategies in Fashion 3 8 S Dr.Öğr. Üyesi Ece Nüket Öndoğan
  Moda Tasarımında Folklorik Yaklaşımlar Folkloric Approaches in Fashion Design 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Serkan Boz
Seçmeli gruptan alınacak toplam kredi /AKTS     10 30    
TOPLAM     10 30  
2. YARIYIL (BAHAR)   2. YARIYIL
  SEMİNER  SEMINAR 0 6 Z  
             
  SEÇMELİ DERS GRUBU BAHAR          
9234015022019 Ticari Koleksiyon Hazırlama Commercial Collection Preparation  3 8 S Prof.Dr. Ziynet Öndoğan
9234015042019 Modada Müşteri Temsilciliği Merchandising in Fashion 3 8 S Prof.Dr. Ziynet Öndoğan
9234015062019 Tasarım Maliyetlendirme Design Costing 3 8 S Prof.Dr. Önder Yücel
9234015102019 Moda Pazarlamada Yeni Trendler New Trends in Fashion Marketing  3 8 S Dr.Öğr. Üyesi Ece Nüket Öndoğan
9234015122019 İnovasyon ve Girişimcilik Innovation and Entrepreneurship  3 8 S Dr.Öğr. Üyesi Ece Nüket Öndoğan
9234015142019 Moda Tasarımında Grafik Tasarım Stüdyosu II Graphic Design Studio in Fashion Design II 3 8 S Dr.Öğr.Üyesi Cihat Okan Arıkan 
9234015182019 Alternatif Giysi Birleştirme Teknikleri Alternative Garment Joining Techniques  3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Serkan Boz
9234015202019 İleri Drapaj Teknikleri Advanced Draping Techniques 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurtoğlu Necef
  Moda Tasarımında Sunum Teknikleri Presentation Techniques in Fashion Design  3 8 S Dr.Öğr.Üyesi Arzu Kılıç
  Moda Tasarımında Etnografik Yöntemler Ethnographic Methods in Fashion Design 3 8 S Prof.Dr. Ziynet Öndoğan
  Moda ve Ürün Fotoğrafçılığı Fashion and Product Photography 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Serkan Boz
  Modada Dijital Pazarlama Teknikleri Digital Marketing Techniques in Fashion 3 8 S Dr.Öğr. Üyesi Ece Nüket Öndoğan
  Giyilebilir Teknoloji ve Moda Wearable Technology and Fashion 3 8 S Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurtoğlu Necef
  Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II Computer Aided Pattern Design II 3 8 S Dr.Öğr.Üyesi Arzu Kılıç
             
Seçmeli gruptan alınacak toplam kredi /AKTS     9 18    
TOPLAM     11 30    
3. YARIYIL (GÜZ)    
1 TEZ ÇALIŞMASI THESIS 0 26    
2 UZMANLIK ALAN DERSİ SPECIALIZED FIELD COURSE 0 4    
  3.YARIYIL TOPLAMI     30    
4. YARIYIL (BAHAR)    
1 TEZ ÇALIŞMASI THESIS 0 26    
2 UZMANLIK ALAN DERSİ SPECIALIZED FIELD COURSE 0 4    
  4.YARIYIL TOPLAMI     30    

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ