Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Moda ve Tasarım Yüksekokulu

Araştırma Üniversitesi olma yolunda Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından Ege Üniversitesi lisansüstü eğitimine iki yeni program kazandırıldı.

Moda tasarımı, yeni bir yüzyılın eşiğinde baş döndürücü hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimlerden doğmuş bir uzmanlık konusudur. İnsanların hayal güçlerini somutlaştıracağı bir alan olan moda, teknoloji ile birleşerek kitleleri sürükleyebilen disiplinlerden biri haline gelmiştir. Özel sektör tarafından moda tasarımında yetişmiş nitelikli eleman sürekli olarak talep edilmektedir. Bu alanda eğitim almış mezunların alanlarında daha başarılı olup, gelişen teknoloji, artan rekabet, değişen talepler ve pazar koşullarına daha iyi adapte olabilmeleri ancak eğitimlerini daima bir üst seviyeye çıkarmalarıyla mümkün olabilecektir.

Bu amaçla; Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Anabilim Dalı altında hazırlanan ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen “Moda Tasarımı ve Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Moda ve Tasarım Yüksekokulu olarak interdisipliner çalışmalara verilen önemi ortaya koymak amacı ile Endüstriyel Tasarım İnterdisipliner Anabilim Dalı altında “Tasarım Kültürü ve Uygulamaları” Tezli İnterdisipliner Yüksek Lisans Programımız hazırlanmış ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilerek Moda ve Tasarım Yüksekokulumuzun ikinci yüksek lisans programı olarak açılmıştır.

Yeni açılan Lisansüstü Programlarda, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ruha sahip donanımlı yaratıcı tasarımcılar yetiştirilirken, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek tasarım ürünlerinin endüstriyel sürece kazandırılması ve hazır giyim sektörünün sorunlarına çözüm bulacak araştırmalar ve projeler yapılması hedeflenmektedir.

“Moda Tasarımı ve Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri yüksek lisans eğitimlerinin sonunda hazırlayacakları tez ile bilime ve tasarıma yenilik getirecek, geliştirecekleri yeni bilimsel yöntemleri ve tasarımları farklı alanlara uygulayabilecek ve ticari koleksiyon niteliğine sahip tasarımları ortaya çıkartabileceklerdir. Bu öğrenciler, Lisansüstü eğitimleri sırasında elde ettikleri bu kazanımlarla hazır giyim sektöründe, aksesuar tasarımında ve ticari koleksiyon hazırlamada kendi istihdamlarını yaratırken, istihdam edildikleri işletmelere de hazırladıkları zengin ticari koleksiyonlar ile rekabet avantajı kazandıracaklardır. Bunun yanısıra öğrenciler eğitimleri sırasında araştırma yöntemleri ile ilgili edinecekleri bilgiler sayesinde akademik yönlerini de geliştireceklerdir. Aldıkları eğitimle bilimsel makale yazabilen, Türkiye ve Dünyadaki bilimsel ve tasarıma yönelik yayın ve organizasyonları takip eden mezunlar, tasarım becerileri gelişmiş, ticari koleksiyon hazırlayabilen, çağdaş, araştırmacı, etik değerlere sahip nitelikli tasarımcılar olarak özel sektörde veya akademik olarak mesleki hayatlarına devam edebileceklerdir.

Tasarım Kültürü ve Uygulamaları İnterdisipliner Yüksek Lisans Programı; özellikle Türk kültür yapısından gelen tasarım uygulamalarını, günümüz küresel ve çağdaş kültüre uyarlayabilen, farklı disiplinleri bir çatı altında toplayarak etkileşmeleri ile daha etkili ve yaratıcı çalışmaların ortaya çıkması amacı ile açılmıştır. Açılan interdisipliner lisansüstü eğitim programı üniversitemiz içerisinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çatısı altında Endüstriyel Tasarım İnterdisipliner Anabilim Dalı, Sanat Tarihi Anabilim Dalı ve Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülecek olup, farklı tasarım disiplinleri ve kültürlerini içeren ortak bir platformdur.

“Tasarım Kültürü ve Uygulamaları” Tezli İnterdisipliner Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası çalışma olarak bu alanda Türkiye`de ilk kez gerçekleştirilecektir. İnterdisipliner eğitim içerisinde, tasarım alanına ilgi duyan ve tasarım alanında çalışan farklı disiplinlerden gelen adaylar, kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir araştırma ve tez yazma olanağı bulacaklardır. Bu programda eğitim alan öğrenciler uygulamaya yönelik çalışmaların yanı sıra, kuramsal alanda da proje yaparak uzmanlık ve deneyim kazanacaklardır. Dolayısıyla program mezunları her alanda tasarım konusunda disiplinlerarası çalışma olanağı bulacaklardır.

Her iki lisansüstü programımızda da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde eğitime başlanacaktır.